CITY – lichte sneeuwschuif

De lichtgewicht sneeuwschuiven van de City-serie met een maximale duw capaciteit van maximaal 1,5 ton zijn ontworpen om met een breed scala aan dragende voertuigen te werken. Hiervoor zijn een groor aantal frametypen ontwikkeld. Deze schuiven worden gebruikt voor het ruimen van sneeuw van pleinen, trottoirs, en wegen van woonwijken.

De tweedelige sneeuwschuif kan op vijf posities werken. Standaard worden deze schuiven geleverd met 2 cilinders bediend door de hydrauliek van het dragend voertuig. Ze zorgen voor een onafhankelijke, traploze regeling van de positie van de schuifdelentot ± 30 °. Optionele bedieningsunit maken het mogelijk om de linker en rechter werkeenheden gelijktijdig te bedienen in plaats van appart.

Technische specificaties

Aanvullend

In verband met de voortdurende ontwikkelingsstrategie, behoudt SaMASZ zich het recht voor technische gegevens op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle bedrijfsgegevens en grafisch materiaal op de website zijn indicatief. Sommige van de geleverde apparatuuronderdelen zijn optioneel en zijn niet inbegrepen in de standaarduitrusting. Neem voor meer informatie over garantie, veiligheid en producten contact op met uw lokale SaMASZ-dealer.