GOBI / SparGO – getrokken zandstrooier

Gobi strooiers zijn ontworpen om zand en zout op trottoirs, straten, parkeerterreinen, woonwijken, pleinen, enz. te verspreiden.

Door de manier van verspreiden veroorzaakt de machine geen schade aan voorbijrijdende auto’s en vormt geen enkel gevaar voor voetgangers en veroorzaakt geen schade aan gazons bij het strooien van zout

Technische specificaties

Aanvullend

In verband met de voortdurende ontwikkelingsstrategie, behoudt SaMASZ zich het recht voor technische gegevens op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle bedrijfsgegevens en grafisch materiaal op de website zijn indicatief. Sommige van de geleverde apparatuuronderdelen zijn optioneel en zijn niet inbegrepen in de standaarduitrusting. Neem voor meer informatie over garantie, veiligheid en producten contact op met uw lokale SaMASZ-dealer.

Galerij